Compensatie meerkosten coronavirus mogelijk op komst

  • door

Al eerder lieten wij u middels een update weten dat ZN heeft aangegeven snel een generieke meerkostenregeling gereed te willen hebben, die voorziet in een vergoeding van de extra kosten die gemaakt worden om niet-covid-19 patiënten tijdens de covid-19-periode te kunnen behandelen volgens de geldende richtlijnen en maatregelen. De Mondzorgalliantie heeft hier gesprekken over met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Ze werken aan afspraken op basis van recente regelgeving van de NZa. Daarin staat dat (mond)zorgverleners extra kosten in rekening kunnen brengen die worden gemaakt voor het leveren van zorg als gevolg van de corona-uitbraak en de richtlijnen van het RIVM. Deze kosten worden in rekening gebracht bij de zorgverzekeraar van de patiënt. Het kan hierbij, aldus NZa, bijvoorbeeld gaan om meerkosten die samenhangen met extra persoonlijke beschermingsmiddelen, kosten voor het aanpassen van de praktijk of kosten voor het scheiden van patiënten met een (mogelijke) coronabesmetting van andere patiënten.

Hoe de regeling er precies uit gaat zien is op dit moment nog niet bekend. Tot de regeling er is, is het niet toegestaan om extra kosten door te berekenen aan patiënten of zorgverzekeraars. Dit houdt in ook geen H90 voor beschermingsmiddelen of M30 voor spoelen. De mondzorgalliantie raadt aan extra gemaakte kosten goed vast te leggen. Ze verwacht uiterlijk eind volgende week duidelijkheid over de mogelijke regeling te hebben.